PRP nin İnfertilitede Kullanımı
Yumurtalıklar, içerdikleri tüm yumurtalara doğumdan önceki dönemde sahiptir. Bu kaynağın azalması doğumdan önce başlar ve menapoza kadar devam eder. Yumurta sayısındaki azalma özellikle 37 yaş civarında hızlanır. Yumurtalıklardaki yumurta rezervini belirlemek için FSH (Folikül stimülan hormon), AMH (Anti müllerian hormon) testleri ve Ultrasonografi kullanılır.
PRP uygulandığı dokuda kök hücreleri uyararak yenilenme ve gençleşme sağlamaktadır. Kısırlık tedavisinde kullanımı yenidir ve umutlandıran sonuçlar elde edilmektedir.
Yumurtalık rezervinin çok azaldığı, AMH seviyesinin çok düşük olduğu , FSH değerinin 20-25mIU/ml olduğu menapoza giriş aşamasında olanlara, 35-41 yaş arası erken yumurtalık yetmezliği olanlara, tüp bebek tadavilerinden cevap alınamadığı durumlarda ayrıca rahmin iç zarının yeterince kalınlaşmadığı durumlarlarda PRP (plateletten zengin plazma) tedavisi kullanılabilir.
PRP, platelet ve büyüme faktörlerinden zengin plazma anlamına gelir. Kişinin kendi kanından hazırlanan doğal bir kan ürünüdür.
Yumurtalıklarda ve vücutta olgun hücrelere dönüşebilecek kök hücreler vardır. Yumurtalıklardaki kök hücreler uygun bir uyaran ile yumurtaya dönüşebilir. PRP ile bu kök hücreler uyarılır. PRP ayrıca rahim iç zarını uyarmak için de kullanılır.
PRP için kişinin kendi kanı alınır. Sitratlı tüpe konur. Sonra bu tüp 10-12 dakika kadar santrüfüj edilir ve bu işlemle kan bileşenlerine ayrılır. Böylece trombosit ve beyaz kan hücreleri ayrılmış olur.
Bu işlemdeki bir sonraki aşama elde edilen PRP nin yumurtalıklara enjeksiyonudur. İşlem genelde anestezi altında ve transvajinal ultrason eşliğinde yapılır. Elde edilen plazma her iki overe ve rahim iç zarına enjekte edilir.
İşlem adet gören kadınlarda adetin yeni bittiği ,siklusun erken döneminde yapılır. Adet görmeyenlerde ise siklusun herhangi bir döneminde yapılabilir.
PRP; Ortopedi, fizik tedavi ve plastik cerrahide uzun zamandır kullanılmaktadır ancak üreme tıbbında ,yumurtalıklara enjeksiyonu 4-5 yıldır yapılan bir tedavidir. Bu tedavi henüz tam olarak kesinleşmiş bir yöntem değildir. Her hasta olumlu cevap vermeyebilir. Uygulanan hastalarda hormon değerlerinde düzelme ve yumurta sayısında artma beklenmektedir. Hastaların bir kısmında spontan gebelik de görülmüştür. Olumlu etkiler işlemden 2-3 ay sonra ortaya çıkmaktadır.